نویسنده = پوریا عطائی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های تغذیه مصنوعی دشت لاور در استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1395

پوریا عطائی؛ سوده کریمقاسمی


2. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های تغذیه مصنوعی دشت لاور در استان بوشهر

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 531-544

پوریا عطایی؛ سوده کریم‌قاسمی