نویسنده = فرزانه ساسان پور
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی و و اولویت بندی پایداری محلات شهری با استفاده از روش‌های ارزیابی تصمیم گیری چند معیاره(مورد مطالعه:محله‌های منطقه شش شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1394

ثروت اله مرادی؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور


2. تحلیل ردپای اکولوژیکی مصارف غذایی شهروندان و بررسی نقش آن در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهرا قربانی؛ مسعود منوری؛ فرزانه ساسان پور