نویسنده = ابوالقاسم تقوایی یزدلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل پتنت‌های شیمی سبز به عنوان شاخص تحقیق و توسعه ی زیست محیطی

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 383-395

مریم قائمی؛ ابوالقاسم تقوایی یزدلی