نویسنده = حامد نقوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی درستی فرضیه پناهندگی آلودگی در صنعت چوب ایران و شرکای تجاری آن

دوره 21، شماره 7، پاییز 1398، صفحه 149-160

زهره خلیلی اردلی؛ کامران عادلی؛ حامد نقوی؛ مریم اصغری


2. تاثیر عوامل محیطی بر محصول‌دهی درختان بلوط شاخه‌زاد زاگرس مطالعه موردی: بررسی اثرات رویشگاه بر رویش قطری

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 119-126

جواد سوسنی؛ اصغر فلاح؛ خسرو محمدعلیزاده؛ حامد نقوی