نویسنده = بابک مهرآوران
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد جدید در افزایش راندمان صافی سه لایه ای در حذف کدورت با استفاده از نانورس پلیمری در تصفیه خانه آب طرق شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

بابک مهرآوران؛ حسین انصاری؛ علی اصغر بهشتی؛ شهناز دانش