نویسنده = امیر پرنیان
تعداد مقالات: 1
1. حذف بُر آب آلوده توسط دو گیاه آبزی (Zannichellia palustris L. و Ruppia maritima L.)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 439-450

امیر پرنیان؛ مصطفی چرم؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد