نویسنده = سیدعباس سیدصالحی
تعداد مقالات: 1
1. ارزش گذاری مشروط دوگانه دوبعدی یک پارک درون شهری (مطالعه موردی پارک آزادی شیراز)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 585-596

سیدعباس سیدصالحی؛ غلامرضا حجرگشت؛ محمد بخشوده؛ زینب صدقی مرادی