نویسنده = کامران الماسیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جیوه کل تجمع یافته در زیتوده پلانکتونی دریاچه سد قشلاق سنندج

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 397-408

کامران الماسیه؛ شهرام کبودوندپور