نویسنده = محمدرضا دماوندیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر برتجزیه علف‌کش‌های تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی‌کشاورزی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 455-467

الهام شاهین فر؛ احمد حیدری؛ محمدرضا دماوندیان؛ بابک حیدری علیزاده