نویسنده = شایان شامحمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقدار جذب شیمیایی کروم توسط ساقه برنج با استفاده از مدل ایزوترم جذب فیزیکو شیمیایی

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 247-259

فاطمه سلطانی؛ شایان شامحمدی