نویسنده = امیر هدایتی آقمشهدی
تعداد مقالات: 2
1. پهنه‌بندی پدیده‌ی گردوغبار در استان مرکزی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-27

امیر انصاری؛ امیر هدایتی آقمشهدی


2. آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب؛ آمایش منابع به‌جای آمایش فعالیت‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 66-86

امیر هدایتی آقمشهدی؛ حمیدرضا جعفری؛ ناصر مهردادی؛ هدایت فهمی؛ پروین فرشچی؛ سمانه زاهدی