نویسنده = سعیده علوی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی شاخص‌های شهر سالم در سکونت‌گاه‌های شهری (مطالعه موردی: استان اردبیل)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 265-282

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی؛ ثریا عشقی