نویسنده = معصومه منصوری
تعداد مقالات: 4
1. تعیین و تحلیل کمی توده‎های‎ جنگلی بلوط در رابطه با فیزیوگرافی در منطقه ایل‎گوران کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1397

ضیاالدین باده یان؛ نیکنام سلیمانی؛ معصومه منصوری


2. بررسی نقش آموزش در حفاظت از محیط‎‎‎زیست (مطالعه موردی: پارک شیرین شهرستان کرمانشاه)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 171-183

معصومه منصوری؛ ضیاء‎الدین باده‏ یان؛ محمد پشاآبادی


3. تعیین ارزش اقتصادی برخی از مهم‌ترین کارکردها و خدمات جنگل‌های بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 353-363

ضیاء‎الدین باده ‏یان؛ معصومه منصوری؛ حجت‎الله سنجابی


4. ارزیابی قابلیت تفرج و تقاضای تفرجی پارک جنگلی مورینه شهرستان نورآباد

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 319-333

معصومه منصوری؛ زهرا حواسی ابدالانی؛ ضیاء‎الدین باده‏یان؛ محمد جواد عزیزی