نویسنده = حسین آقامحمدی
تعداد مقالات: 3
1. پهنه بندی مناطق مستعد کشت آفتابگردان در دشت اسدآباد همدان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تکنیک های GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مهرداد یوسفی فاتح؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ سعید بهزادی


2. توسعه راهکاری مکانمند برای مسیریابی بهینه خطوط BRT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

زهرا عباسی بنیادآباد؛ علی اصغر آل شیخ؛ سعید بهزادی؛ حسین آقامحمدی


3. مدل سازی و تحلیل مکانی زمانی پراکنش ذرات معلق در سطح شهر تهران بر پایه آنالیز های مکانی در محیط GIS

دوره 21، شماره 11، بهمن 1398، صفحه 241-252

سمیرا ذاکری کیا؛ حسین آقامحمدی؛ سعید بهزادی؛ زهرا عزیزی