نویسنده = پروانه سلاطین
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر فرهنگ بر آلودگی هوا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396

پروانه سلاطین؛ سمانه محمدی؛ مریم معماری پناه؛ سحر احمدپناهی


2. تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر اقتصاد سبز

دوره 21، شماره 12، زمستان 1398، صفحه 165-179

سمیه دانشوری؛ پروانه سلاطین؛ محمد خلیل زاده


3. تاثیر کیفیت محیط زیست بر اقتصاد سلامت در گروه کشورهای منتخب

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 107-121

پروانه سلاطین؛ سحر اسلامبولچی