نویسنده = ملیحه امینی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی میزان آلودگی فلز روی در منابع خاک و امکان سنجی حذف آن در شرایط گلخانه ای توسط گیاه Pharagmites australis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

ملیحه امینی


2. بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب اشامیدنی شهرستان جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

ملیحه امینی؛ ریحانه دهقان


3. حذف سرب از خاک های آلوده توسط گیاه نی معمولی (Pharagmites australis)

دوره 22، شماره 5، تابستان 1399، صفحه 111-121

ملیحه امینی؛ حامد حق پرست


4. بررسی قابلیت حذف یون های کادمیم از محلول‌های آبی توسط خاکستر برگ درخت نخل

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 151-161

ملیحه امینی؛ محمدعلی ضیائی مدبونی؛ آرزو شریفی


5. بررسی قابلیت حذف یون های کادمیم از محلول‌های آبی توسط خاکستر برگ درخت نخل

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 153-163

ملیحه امینی؛ محمدعلی ضیائی مدبونی؛ آرزو شریفی