نویسنده = محمد فروهر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پاسخ های کشندگی نانو ذرات نقره بر ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

محمد فروهر؛ محمدرضا ایمانپور؛ علی شعبانی؛ سید علی اکبر هدایتی


2. بررسی پاسخ های کشندگی علف کش بوتاکلر بر روی سیاه ماهی (Capoeta capoeta)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمد فروهر؛ علی اکبر هدایتی


3. بررسی روند برداشت ماهی کلمه Rutilus frisii caspicus (Jakowlew, 1870) در شرکت‌های تعاونی پره سواحل استان گلستان (جنوب شرقی دریای خزر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

محمد جواد وثاقی؛ محمد فروهر؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی