نویسنده = مریم محمدی روزبهانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی کیفیت آب رودخانه با استفاده از شاخص های کیفی آب (مطالعه موردی رودخانه الیگودرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فائزه توکلی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ سهیل سبحان اردکانی


2. بررسی میزان جذب فلز سرب در برگ گونه های درختی(کنار، اکالیپتوس و کنوکارپوس) پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396

بنت الهدا دشتی؛ مریم محمدی روزبهانی


3. بررسی آلودگی صوتی در مجتمع کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

مهسا تیزنوبیک؛ مریم محمدی روزبهانی


4. بررسی آلودگی صوتی و آزردگی صوتی در مناطق مسکونی تحت تاثیر از صدای فرودگاه بین المللی اهواز

دوره 21، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 1-13

نگین بابادی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ کاظم حمادی


5. بررسی کارایی گیاه ختمی در جذب فلز سنگین سرب

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-102

آسیه کلاه کج؛ مریم محمدی روزبهانی