نویسنده = مرضیه علی خواه اصل
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی شهرستان رودبارقصران با استفاده از طبقه بندی و پردازش تصاویر ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1395

فاطمه کرمی قهی؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی


2. ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی حوضه آبخیز مشرف به دریاچه بزنگان با روش طبقه بندی تحلیل مولفه های مستقل (ICA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فرزانه رضوانی؛ مرضیه علی خواه اصل


3. پایش روند تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر توسعه فیزیکی شهر تهران

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 61-78

فاطمه بکائیان؛ علی اکبر شمسی پور؛ مرضیه علی خواه اصل