نویسنده = شکوفه عوضعلیپور حقیقت پرست
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی بومی در اقلیم گرم و خشک جهت کاهش مصرف انرژی در بخش مسکن (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 227-236

شکوفه عوضعلیپور حقیقت پرست؛ یزدان تقی زاده؛ حسین ذبیحی