نویسنده = مصطفی مرادی
تعداد مقالات: 4
1. الگوی پراکنش گونه پده با استفاده از توابع K، L، G و J در منطقه مارون بهبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

مریم معصومی باباعربی؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی؛ بهمن کیانی


2. برآورد ذخیره کربن خاک در جنگلهای حرا (Avicennia marina)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

مصطفی مرادی؛ اکبر قاسمی


3. بررسی الگوی پراکنش مکانی انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهرا ذوالفقاری؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ اکبر قاسمی


4. بررسی ساختار توده‌های انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 49-65

زهرا ذولفقاری؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ اکبر قاسمی