نویسنده = محمد کابلی
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی روند تغییرات پوشش/ کاربری اراضی با استفاده از زنجیره مارکوف و شبکه خودکار (مطالعه موردی استان همدان)

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-129

جلیل ایمانی هرسینی؛ محمد کابلی؛ جهانگیر فقهی؛ علی طاهرزاده


2. بررسی ماتریس ارزیابی استراتژیک در سنجش میزان صدا و نصب تابلوهای حیات وحش در پارک ملی خجیر

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 31-41

مینو مشتاقی؛ محمد کابلی؛ مجید سیرتی


3. کاربرد معیارهای بوم شناسی سیمای سرزمین در ارزیابی زیستگاه گوسفند وحشی در پارک ملی کویر

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، زمستان 1393، صفحه 633-645

مجتبی قندالی؛ افشین علیزاده؛ محمود کرمی؛ محمد کابلی؛ حمید ظهرابی