نویسنده = مهران جعفری
تعداد مقالات: 1
1. پیل سوخت میکروبی: راهکاری جهت زیست پالایی و تولید انرژی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 37-43

مهران جعفری؛ سمانه صدیقی خویدک