نویسنده = محمد علی صالحی
تعداد مقالات: 3
1. بهینه سازی در تولید بیودیزل از دانه ی کلزا به روش میدان الکتریکی پالسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1395

محمد علی صالحی؛ نرگس احمدی


3. بهینه سازی درتولید بیودیزل از دانه‌ی کلزا به روش میدان الکتریکی پالسی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-124

محمد علی صالحی؛ نرگس احمدی