نویسنده = سید حسین حسینی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی پراکنش آلودگی در دره های شهری با رویکرد جهت گیری باد و استقرار درختان: نمونه موردی ، بافت شهری اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1396

سید حسین حسینی؛ پویا بختیاری؛ نازنین نصرالهی


2. بررسی اثر ارتفاع بلوک های ساختمانی در آشفتگی و جابه جایی ذرات تقاطع های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

سید حسین حسینی؛ ملیحه سید العسکری؛ نازنین نصرالهی


4. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های حذف‌کننده فسفات از پساب‌ صنعتی

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 27-38

سید حسین حسینی؛ مریم طبیبی؛ حمیدرضا پردلی؛ رضا نجف‌پور؛ فاطمه کریمی؛ سجاد یزدان ستاد