نویسنده = مهدیه پژوهان فر
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی ساختاری تأثیر عوامل محیطی طبیعی و مصنوع بر جو روانی مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1397

صاحبه ایزدپناه؛ مهدیه پژوهان فر


2. تأثیر کیفیت بصری فضاهای دانشگاهی بر تعاملات اجتماعی دانشجویان (نمونه موردی: گرگان)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 169-182

سیده بهشاد زهرائی؛ مهدیه پژوهان فر


3. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از منطقه بنای گنبد قابوس در استان گلستان

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 393-404

منا بشارت؛ مهدیه پژوهان فر