نویسنده = مهدی غلامعلی فرد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وابستگی تغییرات کاربری اراضی شهرستان مشهد با پارامترهای توپوگرافی در محیط GIS

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 299-315

مهدی غلامعلی فرد؛ ایمان فاتحی؛ حامد بیدل؛ بهاره غفوری