نویسنده = آرزو سلیمانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی روش شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی غلظت ریزگردها (مطالعه موردی: استان خوزستان-اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

حسین محمد عسگری؛ آرزو سلیمانی


2. بررسی روند تغییرات ده ساله میزان کلروفیل a در خلیج فارس با استفاده از داده‌های سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

آرزو سلیمانی؛ علی دادالهی سهراب؛ حسین محمد عسگری؛ هیوا علمی زاده؛ سید حسین خزاعی