نویسنده = سید حسین خزاعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تغییرات ده ساله میزان کلروفیل a در خلیج فارس با استفاده از داده‌های سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

آرزو سلیمانی؛ علی دادالهی سهراب؛ حسین محمد عسگری؛ هیوا علمی زاده؛ سید حسین خزاعی


2. تهیه جدول های LUT با استفاده از مدل انتقال تابشی RT3 جهت تعیین میزان آئروسل ها در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی