نویسنده = بهرام ملک محمدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی همبستگی فضایی-زمانی میان روند تغییرات کاربری زمین و نوسانات کمی آب زیرزمینی در دشت اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1396

علی عزیزی؛ وحید امینی پارسا؛ بهرام ملک محمدی؛ بابک خیاط رستمی


2. تدوین راهبردهای مدیریتی به‌کمک روش نوین ارزیابی آسیب‌پذیری اکوسیستم-های تالابی(مطالعه نمونه: تالاب چغاخور)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 377-391

فاطمه جهانی شکیب؛ بهرام ملک محمدی؛ الهام یوسفی روبیات؛ مهدی عالی پور


3. مقایسه کاربرد روش مدلسازی بیزین و روش‌های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها (مطالعه موردی: سد طالقان)

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 423-435

نگار طیب‌زاده مقدم؛ بهرام ملک محمدی؛ احمدرضا یاوری