نویسنده = Alireza Sargazi
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه کم آبیاری در مصالحة اهداف زیست محیطی-اقتصادی الگوی کشت در فارس

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 163-177

حمید محمدی؛ پرویز حقیقت جو؛ علی رضا سرگزی


2. بهینه سازی الگوی کشت با تأکید بر منافع اجتماعی در بهره برداری منطقی آب درتولید محصولا ت زراعی: مورد استان فارس

دوره 17، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 107-115

حمید محمدی؛ علی رضا سرگزی؛ وحید دهباشی؛ محمد پودینه