نویسنده = محمد رضا مروی مهاجر
تعداد مقالات: 3
1. مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مرحله اولیه توالی (مطالعه موردی: جنگل فندق‌لوی اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

اشرف آقابراتی؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی


2. پیش‌بینی روند توالی اکولوژیک توده‌های ممرز- راش (مطالعه موردی: جنگل‌ خیرود، نوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

مهدی کاکاوند؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سفیدی کیومرث؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ مرتضی مریدی


3. بررسی تجدید حیات درون روشنه‌های طبیعی راشستان‌های بخش گرازبن جنگل خیرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

علیرضا املی کندری؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ وحید اعتماد؛ منصوره اقاسی زاده