نویسنده = سعید فرهادی
تعداد مقالات: 2
1. تهیه جدول های LUT با استفاده از مدل انتقال تابشی RT3 جهت تعیین میزان آئروسل ها در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی


2. تجزیه و تحلیل شاخص های تعیین پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست (مطالعه موردی: تالاب پریشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

هیوا علمیزاده؛ مریم رزمی؛ سعید فرهادی