نویسنده = شهناز دانش
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد جدید در افزایش راندمان صافی سه لایه ای در حذف کدورت با استفاده از نانورس پلیمری در تصفیه خانه آب طرق شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

بابک مهرآوران؛ حسین انصاری؛ علی اصغر بهشتی؛ شهناز دانش


2. حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 293-305

مریم مقیمی؛ ناصر شاهنوشی؛ شهناز دانش؛ بیت ا.. اکبری مقدم؛ محمود دانشور