نویسنده = روح اله نوری
تعداد مقالات: 4
1. توسعه مدلی تجربی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون مقاوم برای تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

بهزاد قیاسی؛ اصغر کمالی؛ سارا محمدی؛ روح اله نوری؛ عبدالرضا کرباسی


2. ارزیابی قابلیت روش تجزیه متعامد سره جهت تعیین ورودی به مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی جریان ماهانه ورودی به سد علویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

صابر معظمی؛ روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ عباس اکبرزاده


3. پیش بینی کمیت پسماند شهری با استفاده از مدل‌های هوشمند و آنالیز عدم قطعیت آن ها

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 167-183

مریم عباسی؛ ملیحه فلاح نژاد؛ روح الله نوری؛ مریم میرابی


4. ارزیابی عدم قطعیت مدل‌های ANN و ANFIS در تخمین جریان ورودی به سد رئیس‌علی دلواری

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 31-47

علی اسکندری؛ روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ فریماه سعیدی