نویسنده = سید محمد معین صادقی
تعداد مقالات: 2
1. پهنه بندی خطر لغزش در عرصه های جنگلی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فریدون طاهری؛ سید عطاءاله حسینی؛ سید محمدمعین صادقی؛ نسترن زارع؛ آزاده دلجویی؛ مریم مرادنژادی؛ منیژه طالبی


2. رابطه شاخص سطح برگ و فاصله از جاده جنگلی در دامنه های خاکبرداری و خاکریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

آزاده دلجویی؛ سید محمد معین صادقی؛ احسان عبدی