نویسنده = سعید ملماسی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات فولاد با استفاده از روش RIAM اصلاح شده، مطالعه موردی: فولاد تیام در استان گیلان

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 409-421

ساجده مدنی؛ سعید ملماسی؛ رویا نزاکتی اسماعیل زاده


2. استفاده از روشELECTRE در ارزیابی ریسک زیست محیطی پروژه های سدسازی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-72

سعید ملماسی؛ رضا ارجمندی؛ رویا نزاکتی؛ زهرا اله داد