نویسنده = حمیدرضا پورخباز
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در آشکار‌سازی تغییرات جنگل (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان باغملک در استان خوزستان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

پروین باقری فر؛ رضا بصیری؛ شهرام یوسفی؛ حمیدرضا پورخباز


2. .بررسی غلظت و الگوی پراکنش فلزات سرب، روی، کروم و کادمیوم در رسوبات سطحی رودخانه کارون با استفاده از زمین آمار در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

میرمهرداد میرسنجری؛ حمیدرضا پورخباز؛ فریبا هدایت زاده


3. بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک اراضی کشاورزی اطراف شهر زرقان استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

حمیدرضا پورخباز؛ سیده مرضیه موسوی شهرکی؛ سعیده جوانمردی؛ میترا چراغی


4. پیاده‌سازی مدل آمایشی کاربری توریسم با استفاده از مدل‌ تلفیقی تصمیم‌گیری ANP-DEMATEL و منطق فازی (مطالعه موردی: شهرستان ملایر)

دوره 22، شماره 5، تابستان 1399، صفحه 223-238

رضوان حیدری؛ حمیدرضا پورخباز؛ سعیده جوانمردی؛ علیرضا ایلدرمی