نویسنده = وحید صفریان زنگیر
تعداد مقالات: 3
1. پهنه‌بندی اقلیمی چغندرقند بر اساس خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ بتول طباطبائی


2. تعیین مناطق مستعد و اولویت‌بندی مکانی شهرک‌های صنعتی در شهرستان مغان (گرمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

وحید صفریان‌زنگیر؛ خدیجه حاجی؛ رئوف مصطفی‌زاده


3. پایش گردشگری فصلی شمال غرب ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (T.C.I)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 201-211

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر