نویسنده = نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
تعداد مقالات: 2
1. تعیین سمیت کشنده نانو ذرات تیتانیوم، روی و مس در بارناکلAmphibalanus amphitrit

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396

رضا خوشنود؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ شهلا جمیلی؛ پروین فرشچی؛ لعبت تقوی


2. حذف بُر آب آلوده توسط دو گیاه آبزی (Zannichellia palustris L. و Ruppia maritima L.)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 439-450

امیر پرنیان؛ مصطفی چرم؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد