نویسنده = حمید رضا جعفری
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت پسماندهای صنعتی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی عباس آباد)

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 475-484

سوده پازوکی؛ حمید رضا جعفری