نویسنده = مهدی برقعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی نانو لوله های کربنی چند دیواره در حذف هیدروکربن های نفتی از محیط آبی (مطالعه موردی نفتالین)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 129-141

ساهره فضل اللهی؛ امیرحسام حسنی؛ مهدی برقعی؛ حمیدرضا پورزمانی


2. بررسی توان گونه گیاهی Ricinus communis در جذب داروی متفورمین هیدروکلراید

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 201-210

سپیده حسینی؛ رکسانا موگویی؛ مهدی برقعی؛ گلناز تجدد