نویسنده = سیدهادی ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زمان ماند و نوع ماده اولیه بر میزان تولید بیوگاز و قلیاییت در هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 365-376

آمنه سلیمی؛ شهناز دانش؛ سیدهادی ابراهیمی