نویسنده = جعفر نوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مخاطرات شغلی با رویکرد ایمنی در واحد تغلیظ معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی (JSA)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 103-110

سودابه شهبا؛ جعفر نوری؛ سیما بارانی؛ سمیه شهبا؛ سیده زهرا نوربخش


2. مدیریت جنبه ها و اثرات زیست محیطی صنایع چوب و کاغذ با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، بهار 1396، صفحه 357-368

جعفر نوری؛ سیده زهرا نوربخش؛ سیده مرضیه نوربخش؛ علی طهماسب پور