نویسنده = سجاد فردوسی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ظرفیت تحمل فیزیکی- اکولوژیکی گردشگری ساحلی و تأثیرپذیری آن از میزان رضایت مندی گردشگران (مطالعه موردی: بندر گز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

کرامت اله زیاری؛ محمدرضا رضوانی؛ سجاد فردوسی


2. تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی (مطالعه موردی: بندر گز)

دوره 21، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 123-135

کرامت اله زیاری؛ محمدرضا رضوانی؛ سجاد فردوسی