نویسنده = عطا غفاری گیلانده
تعداد مقالات: 4
1. تبیین نقش پارک علم و فناوری خراسان رضوی در ارتقا نوآوری شهری در کلان‌شهر مشهد با استفاده از مدل مسیری PLS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

عطا غفاری گیلانده؛ سمیه روشن رودی؛ رضا هاشمی معصوم آباد


2. بررسی بسترها و موانع تحقق محیط هوشمند درشهرسنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

کاوه امین نژاد؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


3. تحلیل تغییرات فضای سبز شهر گرگان با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین

دوره 22، شماره 5، تابستان 1399، صفحه 167-181

بی بی سارا داز؛ عطا غفاری گیلانده؛ علی عزیزی


4. ارزیابی توزیع فضایی پارک‌های محله ای و ارایه الگوی بهینه مکان یابی با استفاده ازروش VIKOR (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 245-261

عطا غفاری گیلانده؛ رضا هاشمی معصوم آباد؛ منصور مصطفی پور؛ ساسان نیکفال مغانلو