نویسنده = عبدالرسول سلمان‌ماهینی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کیفیت بصری مسیرهای پیاده‌روی در مناطق گردش‌گری طبیعی با استفاده از رهیافت ادراکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت، گرگان)

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-92

سپیده سعیدی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


3. شناسایی مهم‌ترین معیارهای موثر بر کیفیت بصری سیمای سرزمین

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395، صفحه 277-288

سپیده سعیدی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی؛ سید حامد میرکریمی