نویسنده = سید مصطفی خضری
تعداد مقالات: 3
1. کمینه سازی ضایعات در صنعت آبکاری آلومینیم

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 65-72

سید مصطفی خضری؛ فریده عتابی؛ مهدی برقعی؛ فاطمه اکبری


2. کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب

دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 109-116

سید مصطفی خضری؛ نبی الله منصوری؛ فریده عتابی؛ آزاده صدقی نیا