نویسنده = فریده عتابی
تعداد مقالات: 13
2. کمینه سازی ضایعات در صنعت آبکاری آلومینیم

دوره 14، شماره 1، بهار 1391، صفحه 65-72

سید مصطفی خضری؛ فریده عتابی؛ مهدی برقعی؛ فاطمه اکبری


3. بررسی منافع اجتماعی جایگزینی CNG به جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 39-48

زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ محمد صوفی


4. بررسی منافع اجتماعی جایگزینی CNG به جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 67-78

زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ محمد صوفی


6. کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب

دوره 11، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 109-116

سید مصطفی خضری؛ نبی الله منصوری؛ فریده عتابی؛ آزاده صدقی نیا


7. ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت انر‍ژی در نیروگاه گازی کرمان با دیدگاه کاهش آلودگی هوا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 15-24

محمد جواد جعفری؛ فریده عتابی؛ زهرا عابدی؛ رضا ملکی


8. بررسی میزان پراکنش اکسیدهای ازت و گوگرد از چهار نیروگاه کشور

دوره 10، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 23-33

عبدالرضا کرباسی؛ فریده عتابی؛ ناهید اسلامی علیشاه


9. بررسی هزینه اجتماعی SO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی

دوره 10، شماره 1، بهار 1387، صفحه 47-57

مهدی صادقی؛ زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ معصومه ترکی


10. مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 37-46

قاسمعلی عمرانی؛ فریده عتابی؛ مهربان صادقی؛ بهمن بنایی قهفرخی


11. بررسی نقش خروجی سیستم های تهویه بین ایستگاهی نیمه شمالی خط یک مترو تهران در کیفیت هوا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 39-50

محمدجواد جعفری؛ فریده عتابی؛ محمد خرم


13. بررسی امکان پذیری به کارگیری سلول های فتوولتائیک جهت روشنایی معابر در منطقه 22 شهرداری تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 2-9

مجید عباس پور؛ فریده عتابی؛ پونه سعیدی