نویسنده = علی شرقی
تعداد مقالات: 2
1. فضای سبز در ساختمان های بلند با رویکردی دوباره به طبیعت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 57-72

علی شرقی؛ محمدحسین محتشمی


2. نمای سبز ( نوشتار مروری )

دوره 7، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 90-99

علی شرقی